Mental Träning

Personlig Träning innebär att vi utgår ifrån dig och anpassar oss till din situation. Vart du är idag, vart du ska och hur mycket resurser du vill investera i din hälsoutveckling. Men det många glömmer bort är att vi utöver din fysiska utveckling bör lägga stort fokus på fin mentala hälsa. Först när båda pusselbitarna är på plats blir resultatet fulländat.

 

Vid det första mötet tillsammans med din Personliga Coach kommer vi hjälpa dig att undersöka din nuvarande hälsostatus samt vad som är viktigt för dig i din hälsoutveckling. Detta både på ett fysiskt och ett mentalt plan.

 

Med guidning från oss sätter du tillsammans med oss upp mål och en gör en grovplanering för en förändring och utveckling, återigen för både den fysiska och den mentala hälsan.

 

Utifrån uppsatta mål och plan kör vi igång och under själva genomförandefasen finns vi vid din sida och stöttar och hjälper, instruerar och inspirerar, pushar och berömmer. Det är det som är vårt jobb. Vi hjälper dig också att säkerställa, mäta och medvetengöra din utveckling.

Ser du en möjlighet i att förbättra din hälsa med hjälp av en coach som både hjälper dig att utvecklas fysiskt och mentalt? Kontakta oss idag för mer information.

 

 

 

[maxbutton id=”6″ url=”https://www.centerforprogression.se/kontakt” ]