Center For Progression är på plats på Playitas Resort på Fuerteventura.

Veckan inleds med inspirationsföreläsning av Henrik och Josefin följt av en funktionsanalys på gymmet.

 

 

                             

Funktionsanalysen görs för att undersöka deltagarnas hållning, kroppskontroll samt rörlighet.

Genom att inleda med en grundlig funktionsanalys lär vi oss coacher känna deltagarnas nuvarande fysiska förmåga, vilket är en förutsättning för att, i nästa steg, kunna ge personlig träning helt anpassad utifrån varje persons individuella möjlighet och eventuella begränsningar.